Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήθος ηλεκτρομηχανολογικών μελετών όπως:

  • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Β' Τάξης σε όλες τις κατηγορίες.
  • Μελέτες Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων
  • Αδειοδότηση Επαγγελματικών Εργαστηρίων-Βιοτεχνιών-Βιομηχανιών.
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
  • Ανάληψη διαδικασιών Εγκατάστασης Φωτοβολταικών σε στέγες και δώματα
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες Σκοπιμότητας

Επιπλέον με το δίκτυο των συνεργαζόμενων μηχανικών και τεχνικών μας είμαστε σε θέση να αναλάβουμε οποιαδήποτε υπόθεση απαιτεί την συμβολή μας ακόμα και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας.