Αφού έχει γίνει η προέγκριση από την τράπεζα, τα επόμενα βήματα είναι

  • διενέργεια 1ης ενεργειακής επιθεώρησης, και στη συνέχεια
  • αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Και τα δύο αυτά βήματα τα αναλαμβάνει πλήρως το γραφείο μας. Για το καθένα από αυτά τα βήματα χρειάζονται κάποια χαρτιά από πλευράς του ενδιαφερομένου που είτε είναι απαραίτητα, είτε θα διευκολύνουν/επισπεύσουν τη διαδικασία.

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Αναλυτικά, τα μέγιστα όρια ανά κατηγορία και ανά εργασία είναι:

Τις 1.000 την εβδομάδα φτάνουν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», ενώ από τον Σεπτέμβρη και μετά ο αριθμός ξεπερνά τις 1.500 αιτήσεις σε εβδομαδιαία βάση.

Μέχρι σήμερα το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες ανέρχεται σε 79.126, από τις οποίες περίπου οι μισές έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για 13.687 εξ αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 126,4 εκ €., έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα. Επίσης, αναφορικά με τις εκταμιεύσεις των αιτήσεων που έχουν ήδη υπαχθεί στο «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», το 50% έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και πάνω από 50% έχουν προβεί σε ολική εκταμίευση.

feed-image Ροή Ειδήσεων