Αφού έχει γίνει η προέγκριση από την τράπεζα, τα επόμενα βήματα είναι

 • διενέργεια 1ης ενεργειακής επιθεώρησης, και στη συνέχεια
 • αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Και τα δύο αυτά βήματα τα αναλαμβάνει πλήρως το γραφείο μας. Για το καθένα από αυτά τα βήματα χρειάζονται κάποια χαρτιά από πλευράς του ενδιαφερομένου που είτε είναι απαραίτητα, είτε θα διευκολύνουν/επισπεύσουν τη διαδικασία.

Ίσως να σας φανούν πολλά αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με δημόσιες υπηρεσίες καλύτερα να έχουμε περισσότερα απ' όσα ζητούνται για παν ενδεχόμενο.

Για λόγους απλοποίησης αναφέρονται όλα τα χαρτιά μαζί ανεξάρτητα αν χρειάζονται για την ενεργειακή επιθεώρηση ή για την αίτηση, ενώ έχουν παραληφθεί τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη δοθεί κατά τη διαδικασία της προέγκρισης.

Απαραίτητα έγγραφα

 • Οικοδομικές άδειες του ακινήτου, (αρχική καθώς και τροποιητικές) ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο καθώς και ό,τι άλλο υπάρχει όπως:
  • Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας
 • Σχέδια
  • Αρχιτεκτονικά
  • Τοπογραφικό
  • Ηλεκτρομηχανολογικά

(Υπό κατασκευή)