Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο TAXISnet και μετά από το μενού Εφαρμογές TAXISnet επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές.

Ένα μικρό γλωσσάρι με όλη την τεχνική ορολογία αλλά και την αργκό της οικοδομής.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:  ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΠΕΑ)

Πηγή: ΠΟΜΙΔΑ 8/1/2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Σε αυτό το πρώτο βήμα του προγράμματος γίνεται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερομένου. Για το λόγο αυτόν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι κυρίως οικονομικής φύσεως.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επαρκή εισοδήματα (π.χ. είναι άνεργος) θα χρειαστεί κάποιον εγγυητή.

Ο εγγυητής πρέπει να έχει πρώτου βαθμού συγγένεια (γονέας, τέκνο, αδελφός, σύζυγος) με τον ενδιαφερόμενο.

Για τον εγγυητή χρειάζονται επίσης όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

feed-image Ροή Ειδήσεων